Ledarskap

Human Management

Oftast är 90% av ett företags problem relations orienterat och 10% är av teknisk karaktär.

Välkommen till en presentation om vår syn på human management och på hur vi med gemensamma krafter kan öka styrkan i ert företag eller avdelning.
Av tradition lägger vi oftast mer resurser på att lösa problem av teknisk natur, det vill vi ändra på.

Att få uppleva ett team som strävar åt samma håll med ett tydligt och insiktsfullt ledarskap och känna dynamiken i ett väl fungerande team är något som de allra flesta företag och organisationer vill åstadkomma.

Vi utvecklar människan i företaget till dess fulla potential, där ledstjärnor för framgång ständigt kommuniceras och där glädje och engagemang är starka drivkrafter.

Vi medverkar till ett gemensamt synsätt mellan människor i företaget och skapar på så vis rätt förutsättning för en medskapande dialog där alla känner sig delaktiga.
Känner man inte delaktighet vill man inte heller förstå, hur tydlig kommunikationen än är.


Omfattning: Enligt överenskommelse.
Offert: Var vänlig sänd oss en offert


Ledarskapsutveckling

Har din organisation ledare eller chefer? Vi utvecklar ledarskapet i organisationen och skapar förändringar och förbättringar som få av era konkurrenter kan matcha.
Hur mår organisationen med tanke på ledarskap, engagemang och delaktighet? Tillsammans skapar vi en gemensam värdebas för ledarskapet och utvecklar normer för beteende.


Omfattning: 2-4 dagar med 1-2 uppföljningsdagar
Offert: Var vänlig sänd oss en offert


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång