Teamutveckling

Teambuilding

Vad gör vissa team framgångsrika? För att ett team skall fungera optimalt gäller det att teammedlemmarnas roller kompletterar varandra och att alla känner till varandras starka och svaga sidor. Vi utvecklar ert arbetsteam med hjälp av DISC, ett verktyg som kartlägger teamroller. Rätt sammansättningen är ofta det som avgör teamets bestående framgång.

Omfattning: 2-4 dagar med 1-2 uppföljningsdagar


.

Praktisk teamutveckling - att skapa vinnande team

Upplevelsebaserad teamträning

En väl fungerande grupp påverkas av olika faktorer. Förutom att kunna fungera ihop i våra vardagliga situationer och arbetsuppgifter skall vi även kunna fungera socialt och med en hög emotionell intelligens när vi utsätts för stress eller andra yttre påfrestningar.

Hur reagerar människor när de utsätts för arbetsuppgifter under stress? Hur fungerar vi när hunger eller uttröttning blir en del i ett stressat moment, där vi dessutom måste ta hänsyn till andra personer i vårt team.

I vår praktiska del tänjer vi gränserna för att åstadkomma effektfulla och framgångsrika team.

Vi förflyttar oss ut i naturen eller ut på havet för att praktisera väl beprövade teorier om teamutveckling i en annorlunda och spännande miljö.

Vi kommer att konfronteras med olika situationer som sammansvetsar vår arbetsgrupp och leder till en ökad förståelse och förtroende för varandra.

Omfattning: 2-4 dagar.


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång