Vår affärside

Våra konsulter

Vi arbetar med ett flertal av Sveriges bästa konsulter inom respektive område. Våra grundkrav är att konsulten skall ha minst 8 års praktisk erfarenhet av sitt ämne samt att han/hon har en aktuell referenslista som inte är äldre än 3 månader.

Varje insats utvärderas i 11 olika punkter i en skala från 1-5. Våra krav är att ett snitt betyg för en genomförd insats inte får understiga 4.3p och att ingen enskild punkt understiger 4.0p

Vi vet att det är hårt satta krav, men det är också anledningen till att våra kunder är så nöjda med våra insatser. Det är vi oerhört stolta och glada för.

Referenser
Några av våra senaste kunder är: M Data, Skurups Kommun, Sydsvenska Dagbladet, Sveriges Television, Danisco Sugar AB, Ericsson, Volvo Lastvagnar, Skandia, SAS, Deloitte & Touche, Finans Skandic, Ernst & Young, Atlas Copco, Perstorp, Folksam, Volvo Personvagnar, BASF, Scandlines, Astra Draco, Hässleholms Sjukhus, ICA, Sparbanken, Svenska Nestlé AB, PLM, Rhone-Poulenc Rorer AB, Swedwater AB, Svedala Trellex AB, Zoegas, ASG, Nordbanken, Rehabkliniken i Malmö, Landvetter, Folksam, ICT, Willett, SE-Banken, HSB, Liseberg, Ragn-Sells, Macab och Nordisk Transport. 

Vår affärsidé
Att med kvalitativa insatser av konsulter med bred erfarenhet från näringslivet öka kunskapen och kompetensen hos deltagaren inom områden som ledarskap, säljutveckling, kundvård, teambildning och affärsutveckling. 

Kundvärde

Vår ambition är att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. Att vi finns tillgängliga under hela utbildningsprocessen och inte minst efter genomförd insats!

Våra konsulter är alla kvalitetssäkrade av oss och har minst åtta års näringslivserfarenhet. Vi har ett stort och personligt engagemang i allt vi gör, du vet alltid vem du skall kontakta hos oss för att få den hjälp som du kan kräva av ett effektivt utbildningsföretag.


Alla våra genomförda insatser följs noga upp och vi överlämnar en utförlig utvärdering till alla berörda parter. Deltagaran skall alltid få en bestående behållning av våra insatser och vi har ett tydligt och heltäckande utbildningsansvar.

Vi har varit verksamma sedan 1993.

Vi är oerhört glada och stolta att så många företag har valt oss som sin utbildningspartner, men vi är ändå gladare att alla är så nöjda!


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång